תחזוקה שוטפת לגינה

טיפול למדשאה

טיפול במזיקים, הדברה אורגנית,
דילול מדשאה, תכנון השקייה

גיזום עצים ושיחים

טיפול עצים

ריסוס לעצים, טיפול במזיקים

טיפול למדשאה

טיפול במזיקים, הדברה אורגנית, דילול מדשאה, תכנון השקייה

גיזום עצים ושיחים

טיפול עצים

ריסוס לעצים, טיפול במזיקים, טיפול בקרקע