מדשאה חיה או סינטטית

המדשאה מהווה חלק מרכזי וחשוב בגן. 
הדשא משמש כפינת אירוח, איזור משחק לילדים, אסתטיקה וירוק בעיניים.
בחירת סוג המדשאה תהיה בהתאם למידת האור והצל תוך התחשבות בפריטי צומח שעלולים להשפיע בהמשך. 

המדשאה מצריכה טיפול קבוע ומתמיד וכן שימוש בהשקייה קבועה וסדורה.
אם אין תנאים למדשאה חיה, נבחר במדשאה סינטטית שתבטיח לנו משטח ירוק לאורך כל השנה.

יתרונה של המדשאה הסינטטית -אינה צורכת מים כלל!

מדשאה חיה